ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Zowel mevr. Moos als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Auteursrecht

Van alle op www.meervanmoos.com aanwezige ontwerpen van koekjesstempels en website/lay-out ligt het auteursrecht bij mevr. Moos. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen behoud ik me het recht voor een schadevergoeding te claimen.

Betaalwijze

Alle genoemde prijzen op www.mevrouwmoos.com zijn consumentenprijzen in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten (dit geldt voor Nederland en België). De betaalwijze is via Ideal, Bankcontact of Paypal.

Content

De klant is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig overlezen en controleren van eventuele (spellings)fouten in de digitale proeven. De klant is ook zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht van zelf aangeleverde tekst of beeldmateriaal.

Privacy

De verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen mevr. Moos in staat de betaling te regelen en de artikelen te bezorgen. De ter beschikking gestelde gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Overmacht

Mevr. Moos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan transportstagnatie.

Rechtspositie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mevr. Moos is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.